მღვდელი გიორგი (ხოჯავა) 2002 წლის 21 სექტემბერს დაინიშნა სოფელ ოკამის ღვთისმშობლის შობის ტაძარში მოძღვრად.

სოფელ ატენში 2002 წლის 19 სექტემბერს იკურთხა ღვთისმშობლის შობის დედათ-მონაზონთა საცხოვრისი.

მღვდელი დავითი (კუჭავა) 2002 წლის 1 სექტემბერს დაინიშნა სოფელ ერგნეთის იოანე ნათლისმცემლის და სოფელ მეღვრეკისის ტაძრებში მოძღვრად.

სოფელ ატენში 2002 წლის 10 მაისს დაიწყო ღვთისმშობლის შობის მონასტრის აღდგენა-რასტავრაცია.