სოფელ დოესში 2005 წლის 11 სექტემბერს იკურთხა ღვთისმშობლის ოქონის ტაძრის საძირკველი.

სოფელ ახალქალაქში 2005 წლის 29 აგვისტოს იკურთხა და გაიხსნა ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარი.

მღვდელი ილია (ხომერიკი) 2005 წლის 6 მაისს დაინიშნა სოფელ ნიაბის წმიდა გიორგის ტაძრის მოძღვრად.

2005 წლის 6 მაისს სოფელ ნიაბში იკურთხა და გაიხსნა წმიდა გიორგის ტაძარი.