ერში _ ამირან გვაზავა 

დაიბადა: _ 24. IV. 1968 წელი. ქ. სოხუმი.

ანგელოზის დღე: _ 30 XI (13 XII).

ბერად აღკვეცა: _ 15. IV. 1995

ეპისკოპოსად კურთხევა: _ 18. X. 1998

მთავარეპისკოპოსობა ებოძა: _ 16. XI. 2006.

მიტროპოლიტობა ებოძა: _ 25. V. 2010.