გორში მოქმედი და მშენებარე ტაძრები

 

გორის რაიონში მოქმედი და მშენებარე ტაძრები

 

ატენი

არაშენდა

ბერბუკი

გორიჯვარი

გერჯვარი

კარალეთი

სკრა

ვარიანი

შავშვები

ტინისხიდი