...უფლისა მიმართ ვილოცოთ... 

რას ნიშნავს სიტყვები: არა არს კაცი რომელი ცხონდეს და არა სცოდოს?

...”რა ნაღველი აქვთ იმისთანა, რომ ავადმყოფს თავი დამანებებინეს და აგრე საჩქაროდ მიბარებენ? - ჰკითხავდა ლამაზისეულს გზა-და-გზა ერთი ტანში მოხრილი, პატარა, მოკუნტული, დაღმეჭილი დედაკაცი. 

14 აგვისტო არის მარიამობის მარხვის დასაწყისი. ეს მარხვა უძველესი დროიდან მოვიდა ჩვენამდე. თავისი მნიშვნელობით ის საშობაო და პეტრე-პავლობის მარხვაზე აღმატებულია. წმ.

2008 წლის აგვისტოს საომარი მოქმედებების დროს მნიშვნელოვნად დაზარალდა სამთავისისა და გორის ეპარქიის სოფლების მოსახლეობა.

აგვისტოს საომარ დღეებში ბევრმა ადამიანმა აღმოუჩინა თანადგომა სამთავისისა და გორის ეპარქიას, სამაჩაბლოდან და გორის რაიონის სოფლებიდან დევნილ მოსახლეობას, ქ.

21 სექტემბერი, კვირა

გვერდები